Menu Close

Usluge

USLUGE LOGOPEDA, PSIHOLOGA-PSIHOTERAPEUTA, SPEC. EDUKATORA, SOCIOTERAPEUTA I REEDUKATORA PSIHOMOTORIKE:


• NEPRAVILAN IZGOVOR GLASOVA
• RAZVOJNA DISFAZIJA – AGRAMATIČNOST U GOVORU
• POTEŠKOĆE U OVLADAVANJU ČITANJA, PISANJA I PRAVOPISA (DISLEKSIJA, DISGRAFIJA I DISORTOGRAFIJA)
• POTEŠKOĆE U IZRAŽAVANJU MISLI I OSEĆANJA
• POREMEĆAJI IZ AUTISTIČKOG SPEKTRA
• ZAOSTAJANJE U INTELEKTUALNOM FUNKCIONISANJU
• MUCANJE I BRZOPLETOST U GOVORU
• HIPERAKTIVNOST I MOTORNI NEMIR
• TEŠKOĆE U USMERAVANJU I ODRŽAVANJU PAŽNJE
• REEDUKACIJA PSIHOMOTORIKE
• PRIPREMA ZA POLAZAK U ŠKOLU I OVLADAVANJE ŠKOLSKIM VEŠTINAMA
• STIMULACIJA RANOG GOVORNO-JEZIČKOG RAZVOJA
• POTEŠKOĆE U SAVLADAVANJU ŠKOLSKOG GRADIVA
• PROCENA ZRELOSTI ZA POLAZAK U ŠKOLU
• PROBLEMI U VASPITANJU DECE
• KONTROLA BESA I TEŠKOĆE U SOCIJALNOM FUNKCIONISANJU
• TIKOVI
• NEADEKVATNA I NEPRIHVATLJIVA PONAŠANJA
• STRAHOVI, FOBIJE, ANSKSIOZNOST I PANIČNI NAPADI
• PSIHOLOŠKO TESTIRANJE
• TESTIRANJE INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI
• BILINGVIZAM
• PROFESIONALNA ORIJENTACIJA